Fahri Sağlık Gündem Köşe Yazıları

ÖNCE İNSAN: ENGELLİ VEYA ENGELSİZ

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen özel günlerden biri de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’dür. 1992 yılında alınan bu karar insanlığını unutma noktasına gelen dünyamız için önemlidir. Genel tanımlama olarak engelli; ‘normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel ve ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık […]

Fahri Sağlık Gündem Köşe Yazıları

GENÇLERLE EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE

Gençlik insanın kendisini, evreni ve yaratıcıyı anlamlandırma, eşya ve hadiseleri yorumlama sürecinde yaşadığı hareketli ve fırtınalı bir dönemdir. Çevreyle iletişim kurma sürecinden, kimlik inşasına ilk adımların atıldığı ve hayatın en dinamik dönemi olan gençlik devresi, aynı zamanda ömür sermayesinin en önemli ve verimli dönemidir. Gençlik çağının öne çıkan özellikleri olan, heyecan, arayış, sorgulama, itiraz, kendini […]

Fahri Sağlık Gündem Köşe Yazıları

Âmine hatun Muhammed anesi Ol sadefden doğdu ol dür danesi

Saf, pâk ve sedef gibi temiz bir kadın olan, Âmine hatundan, inci tanesi gibi çok değerli bir bebek  “Muhammed”   doğdu. Çünki Abdullahdan oldu hamile Vakt erişti hefte vü eyyam ile Âmine hatun Abdullâh’dan hamile kaldıktan sonra, haftalar ve günler tamamlanarak doğum vakti geldi. Hem Muhammed gelmesi oldu yakin Çok alâmetler belürdi gelmedin Doğum yaklaştıkça birçok belirtiler, […]

Fahri Sağlık Gündem

BİRAZDA KENDİMİZİ SORGULAYALIM

19 Kasım 2018 Pazartesi günü akşam Mevlid Kandili’dir. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl 17-25 Kasım tarihleri arasını “Mevlid-i Nebi Haftası” olarak ilan etmiş ve haftanın ana temasını da “ Peygamberimiz ve Gençlik” olarak belirlemiştir. Çocuklar ve gençler bir toplumun geleceğidir. Er toplum kendi geleceğini garanti altına alacak, kndi değerlerini yükseltip geliştirecek fertler yetiştirmeyi hedefler. Yeni […]

Fahri Sağlık Gündem Köşe Yazıları

FATİHA SURESİ

Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın genel muhtevası öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut […]

Fahri Sağlık Gündem Köşe Yazıları

NÂS SÛRESİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Sûre adını ilk ayetinde geçen ve “insanlar” anlamına gelen “nâs” kelimesinden almıştır. Ayrıca Felak suresiyle birlikte “Muavvizeteyn (Allah’a sığınmayı gösteren iki sûre), Mukaşkışeteyn (Şirkten uzaklaştıran iki sure )” adlarıyla da anılmaktadır. Resûlullah, Felak ve Nâs sûrelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir. Peygamberimiz sahabeden […]

Fahri Sağlık Gündem Köşe Yazıları

BİRGİVİ SEMPOZYUMUNUN ARDINDAN

19-21 Ekim 2018 tarihlerinde Balıkesir İlahiyat Fakültesi öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın katkıları ile “Balıkesirli Bir İslam Alimi:İmam Birgivî” sempozyumu gerçekleştirildi. Doksan dokuz bildirinin sunulduğu sempozyumda akademisyenlerimizin sıkça atıflar yaptıkları eserlerin başında Birgivi’nin yazdığı “Vasiyetname” ile “ et-Tarikatü’l-Muhammediyye” isimli eserler biz dinleyicilerin dikkatlerini çekti. Bu yazımda sizlere kısaca bu iki eseri tanıtmaya çalışacağım. VASİYETNAME Birgivi’nin […]

Fahri Sağlık Gündem Köşe Yazıları

KUR’AN KUR’AN-I TANITIYOR

1- O şanı yüce bir kitaptır. “Hayır o (yalanlamakta oldukları kitap) şanı yüce bir Kur’an’dır.” (Burûc; 21) “Sâd. O şanlı, şerefli Kur’an’a andolsun (ki o, Allah sözüdür).” (Sâd; 1) 2- İnnlığı en doru yola yönelten bir kitaptır. “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü’minler için büyük bir mükafat olduğunu […]

Fahri Sağlık Gündem Köşe Yazıları

İSLÂM KÜLTÜRÜNDE EVLİLİK

Dinler, insan hayatının diğer hususlarında olduğu gibi, evlilik konusunda da birtakım kurallar ortaya koymuştur. İnsanların evliliklerini bu kurallara uygun bir biçimde inşa etme çabası, zaman içinde evlilik üzerinde dinlerin etkisini artırmıştır. Bu durum Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi bazı dinlerde evliliği dinî bir kurum haline getirmiştir. Nitekim Yahudilikte üstün ırk kabul edilen Yahudi milletinin devamı için […]

Fahri Sağlık Gündem Köşe Yazıları

HADEME-İ HAYRAT

Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl Ekim ayının ilk haftası “ Camiler ve Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmaktadır. Başkanlığımızca, toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olması amacıyla 2018 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” konusunun ele alınması kararlaştırılmıştır. Geçmişten günümüze din hizmetlerinin icra edile geldiği en önemli mekânlar hiç şüphesiz […]