Sait Soydan YILMAZ

Sultan Abdülhamit’in tahttan indirilmesi -3-

SULTAN ABDÜLHAMİTİN TAHTTAN İNDİRİLMESİ -3-     Sayın okuyucularım, bu olayları niçin anlattığıma gelince; Tarihin hiçbir döneminde, hiçbir darbenin, hiçbir zorbanın, hiçbir isyanın, hiçbir inkârın millet ve devlet açısından hayırlı sonuçlar vermediğini birilerine hatırlatmak için.   Ülkemiz üzerinde şu günlerde iktidar ve kahraman olma hırsı ile cayır cayır kavrulan bazı FİTNE üreticilerinin hem kendilerine, hem […]

Sait Soydan YILMAZ

Sultan Abdülhamit’in tahttan indirilmesi -2-

SULTAN ABDÜLHAMİT’İN TAHTTAN İNDİRİLMESİ -2-     Hükümeti tamamen ellerine geçirmek isteyen ittihatçılardan Yarbay Enver (kısa bir süre sonra paşa olmuştur) Yakup Cemil, Mustafa Necip, Mümtaz, Sapancalı Hakkı gibi tetikçi bazı subayları alarak Sadaret (başbakanlık) makamını kuşatıp hükümeti silahla istifa ettirmiştir. Bab-ı Ali, o zamanın aydınları ve ağızları iyi laf eden Ömer Naci gibi hatipler […]

Sait Soydan YILMAZ

Sultan Abdulhamit’in Tahttan İndirilmesi -1-

SULTAN ABDULHAMİT’İN TAHTTAN İNDİRİLMESİ -1-     Osmanlı devleti balkan savaşlarını kaybedince balkanlardaki küçüklü büyüklü devletler eski efendilerinin yorgun ve yaralı bedenine hep beraber üşüşüp gagalamaya başladılar. Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya balkanlardaki haritayı yeniden belirliyorlardı. İşte Osmanlının üzerine karabulutların çöktüğü, leş kargalarının Osmanlı üzerine üşüştüğü o günlerde,”HALASKARAN-I ZABİTAN, (kurtarıcı subaylar)” teşkilatı kurulmuştu. Bazı subaylar […]

Sait Soydan YILMAZ

Değişim Zor Olaydır -2-

DEĞİŞİM ZOR OLAYDIR -2-     Tüm inanç, ahlak ve adap karşıtı çevreler, değişimi hızla sürdüren bu iktidara ve hükümet yöneticilerine saldıran anlayışlara, toplum karşı gelmektedir. İçerideki birçok isyanvari icraatlar sindirilememiş iken, dışarıdan destek aramak çok yanlış bir siyaset tercihi idi. Kendi halkından destek arama yerine batılı devletlerden destek aramak tamamen sapıkça bir uygulama olarak […]

Sait Soydan YILMAZ

Değişim zor olaydır -1-

DEĞİŞİM ZOR OLAYDIR -1-   Sayın okuyucularım, değişen toplum, değişmeyen yöneticileri başından atar. Veya toplumun yaşayış tarzına uygun olmayan yönetimde ısrarcı olan yöneticileri, yine bir şekilde görevden uzaklaştırır. Bu tarih boyu hep böyle ola geldi. 1789 yılındaki Fransız ihtilalı değişen toplumun, değişmeyen yöneticileri görevden uzaklaştırması hadisesidir. Bizdeki 27 Mayıs 1960 ihtilalı, 1972 yılı 12 Mart […]

Sait Soydan YILMAZ

Yeni Bir Tarihi Dönem

YENİ BİR TARİHİ DÖNEM     İstiklal savaşı sonrası birinci ve ikinci kurucu meclisle başlayan milli ruhu yaşatma hamlesinden sonraki inkılâplar, savaşı kazanan aziz milletimizin inanç değerlerine ve hayat tarzına uymadı. Daha cumhuriyetin ilk yıllarında uygulamaya konan birçok inkılâpla ve kanunlarla milli ruhun önü kesildi.   Harf inkılâbı, kıyafet inkılâbı, takvim inkılâbı gibi daha birçok […]

Sait Soydan YILMAZ

Yeni Anayasa’ya Niçin Evet Diyeceğiz

YENİ ANAYASAYA NİÇİN EVET DİYECEĞİZ     Sayın okuyucularım, yerküredeki güç merkezleri, güç dengeleri değişirken güç haritası da yeniden şekilleniyor. Batı geri dönüşü olmayan çöküş sürecine girdi. Sürekli güç kaybediyor. Hasta adam komaya girmek üzere. Kopan fırtınalar batıyı toz duman edip bitirecek. Aldığı AHLAR, yaktığı canlıların feryadı figanları onu perişan edecek.   Uygulamaları ile dünyayı […]

Sait Soydan YILMAZ

Geçti Bor’un Pazarı Sür Eşeği Niğde’ye

GEÇTİ BOR’UN PAZARI SÜR EŞEĞİ NİĞDE’YE       Sayın okuyucularım, geçen makalemizde 1960 ihtilalına kadar olan siyasi gelişimleri anlatmıştık. Bu yazımızda da 1960 ihtilalının korku dolu günlerini anlatalım. 27 Mayıs 1960 ihtilalı sonrası, Menderesi ve demokrat partiyi savunmak suç sayılıyordu. Rahmetli Menderes’e, HAİN yakıştırmasını utanmadan sıkılmadan dilden dile dolaştırıyorlardı. Menderesçilere “HAİNİN KUYRUKLARI” diye hitap […]

Sait Soydan YILMAZ

1946 Yılında Yapılan Seçimlerde -Açık Oy Gizli Tasnif-

1946 YILINDA YAPILAN SEÇİMLERDE -AÇIK OY GİZLİ TASNİF-       Demokrasi kavramı ile beraber anabileceğimiz seçimler ve seçim tarihi ne zaman başladı ve hangi partiler ülke sathında boy gösterdi? Cumhuriyetten bu yana kurulan partilerin ve liderlerinin özellikleri üzerine bir göz atalım.   Monarşi yani tek adam diktasıyla yönetildiği iddiasıyla ortadan kaldırılan Osmanlı İmparatorluğu yerine […]