Hüseyin Yıldırım

Hacc İbadeti

Yazı boyutu

“Gerçekten Safâ ile Merve Allah’ın alâmetlerindendir. Onun için her kim hac veya umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret ederse, bunları tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o her şeyi bilir.” Bakara, 158

ac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.

ac ibadetinizi bia                                               İslam dininin beş esasından biri hacc ibadetidir. Hacc hicretten dokuz yıl sonra farz kılınmıştır.Kur an-ı  Kerim de ‘Yoluna gücü yetenlerin Kabe’ yi  hacc ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.’Ali İmran suresi,97  buyrulmaktadır.Peygaberimiz Efendimiz sav haccı islamın beş esasından biri saymıştır.

Haccın nedeni namazda kıbleye yöneldiğimiz Kabe-i Muazzama’yi ziyaret ve Arafat’ ta vakfeye durmaktır.Kabe yeryüzünde Allah’ a ibadet için yapılan ilk binadır.Allah’ın emri ile Hz. İbrahim ile oğlu İsmail tarafından Mekke’ de inşa edilmiştir.Kabe’nin inşaatı tamamlandıktan sonra Cebrail as haccın şartları olan tavafın ve diğer rükünlerin nasıl yapılacağını bizzat göstermiştir.Böylece Hz.İbrahim ve İsmail  de haccın nasıl yapılması gerektiğini Mekke halkına öğretmiştir.Hz. İbrahim as’ ın vefatından sonra  o yörede yaşayan müşrikler hacc ibadetinin yapılışını, zamanını ve rukünlarını değiştirmişlerdir.

Haccın farz kılınmasından sonra Peygamberimiz  Hazreti Muhammed sav Efendimiz haccın yapılışını ve rukünlerini tekrar Allah’ ın emri ve Cebrail as’ ın göstermesi ile asli halini uygulamış ve haccın yapılışını sahabe efendilerimize öğretmiştir.Peygamberimiz Efendimiz sav Veda Haccın da   Allah’ın emri olan haccın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak göstermiştir.Aynı zamanda şöyle buyurmuşlardır,’Hacc menasikini benden alın, benden gördüğünüz gibi yapın’ müslim,hacc,310  diyerek haccın kesin farz, vacip ve sünnetlerini belirlemiştir.

İslam Alimlerinin görüşüne göre, gücü yeten,zengin ve sağlıklı her Müslüman hacc etme imkanına sahip ise ömründe bir defa hacc etmesi farzdır.Geciktirilmeden  hacc ibadeti yapılmalıdır.Hayatın da bir defa hac ibadetini yapmış olan Müslüman bu farzı yerine getirmiş olur.

İmam-ı Azam, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet b.Hanbel ve Ebu Yusuf  hazretleri hac için gerekli şartları taşıyan müslümanın  hacını önündeki ilk hac mevsiminde eda etmesi gerekir demektedirler.Sonraki yıllara ertelemesinin günah olacağını ifade etmektedirler. Fakat günümüzde İslam ülkelerinden çok fazla kişinin hacc için müracaat etmesi nedeniyle yıllık belirli sayıda Müslüman hacca gidebilmektedir.  İmam-ı Şafi ve İmam-ı Muhammed hazretlerinin görüşü ise  ileride hac yapmağa  azmedilmesi şartıyla haccın tehir edilebileceğini söylemektedirler.İşte günümüzde bu düşünce ile amel etmekteyiz. Fakat yine de tüm İslam alimleri ilk fırsatta hac ibadetinin yapılmasının sünnete daha uygun olacağını belirtmektedirler. ‘Bir umre diğer umreye kadar arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrur’un karşılığı ançak cennettir.’Buhari, Umre, 1

Hacca gidecek kardeşlerimizin haccını Hz. Allah c.c. mebrur eyleyin ve ümmetin birliğine vesile kılsın..

 

 

ac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah’ı anın. İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir