Gündem Hüseyin Yıldırım Köşe Yazıları

Oruç ve Önemi

Yazı boyutu

Bu yazımız da kendi kelimelerimizi katmadan Kainatın Efendisi Hz. Peygamberimiz  Efendimiz sav’in oruç hakkında söylediği hadislerini yani altından kıymetli sözlerini aktarmak istiyorum.

Ramazan-ı Şerifte oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerden seçmeler:  

 ‘İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.’İmam-ı  Müslim

 ‘Bir kişi özürsüz olarak, Ramazan ayında bir gün oruç tutmazsa, bunun yerine bütün yıl boyu oruç nafile tutsa, Ramazan ayındaki  o bir günkü sevaba kavuşamaz’ İmam-ı Tirmizi
‘Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah c.c. size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin Kadir gecesinin hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.
’ İmam-ı Nesai
‘Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allah c.c. den bekleyerek oruç tutanın geçmiş günahları affolur.’
İmam-ı Buhari
‘Ramazan ayı gelince, ‘Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek’ denir.)’İmam-ı  Nesai
 ‘Ramazan bereket ayıdır. Allah c.c. bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin. Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.’İmam-ı Taberi
 ‘Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allah c.c. meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.’  İmam-ı Deylemi
‘Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma namazı, sonraki Cuma namazına kadar; Ramazan ayı, oruç tutan için sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.’  İmam-ı Taberi
‘Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.’ İmam-ı Nesai
 ‘Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz. Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.’ İbni Ebiddünya
 ‘Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennemden kurtuluştur.’ İbni Ebiddünya

 ‘Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.’ İmam-ı Deylemi
 ‘Ey müminler.Siz  oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin.Birisi size sataşırsa, ona ‘Ben oruçluyum’ deyin.’ İmam-ı Buhari
‘Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve kötü ve hayasız sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.’ İmam-ı Hakim
‘Allah rızası yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü, Allah c.c.  yetmiş yıl cehennemden uzaklaştırır.’
İmam-ı  Müslim

‘Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.’ İmam-ı  Müslim
‘Oruç bir kalkandır.Oruçluyu beşeri ihtiraslardan korur.Oruçlu kötü söz söylemesin.Şayet ona birisi sataşır ise ‘ ben oruçluyum’ desin’ İmam-ı Buhari

 ‘Oruçlu kişi için Allah c.c. şöyle der: ‘Oruçlu kişi benim rızam  için yemeyi, içmeyi ve şehevi şeylerileri terk etmiştir.Oruç Allah için yapılan bir riyasız ibadettir.Bu nedenle Allah c.c. ‘ Oruç benim içindir, Oruçlunun mükafatını ançak ben veririm’ buyurur.’ İmam-ı  Buhari

Rabbimiz hakikî oruç tutmayı biz ümmete  nasip eylesin ….

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir