Ekonomi Gündem

Yatırım Ortamına Yönelik Düzenlemeler Ele Alındı

Yazı boyutu

ŞİRKET KURMADA BÜROKRASİ KALKIYOR…
BASİAD, REFORM PAKETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD), TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan yatırım ortamının iyileştirilmesi için hazırlanan reform paketini, paketin ülke ve Balıkesir ekonomisi ve ticari hayata etkilerini değerlendirdi.

7 ADIM TEKE DÜŞECEK
BASİAD Yönetim Kurulunun komisyonlarıyla bir araya gelerek yaptığı değerlendirmelerde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik reform paketi ile şirket kurma işlemlerinin 7 adımdan tek adıma düşürülmesinin planlandığı belirtildi. Türk Ticaret Kanunu’nda yapılacak değişiklik ile şirket kuruluş işlemleri, imza tasdiki, imza beyanı, ticaret unvanı beyanı, defter açılış onayları ve SGK kaydı için “ticaret sicili müdürlükleri” tek temas noktası olacak. BASİAT Başkanı Abdullah Bekki, “Ticari işletmelerin sicil tescil işlemlerini yapan mekanizmanın tescil sürecindeki diğer işlemleri de yerine getirebilmesi gerekli idi, kuruluş sürecinin kolaylaşması adına önemli bir adım olacaktır. Mevcut uygulamada, şirket kurmak isteyen kişi, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı önce notere onaylatıp ardından ticaret sicili müdürlüğüne teslim ediyor. Düzenleme ile noter zorunluluğu kaldırılıyor. Şirket kuracak kişinin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunması yeterli olacak. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte adına imzaya yetkili kişilerin imzaları da beyan edilecek. Girişimci adına arzu edilen bir adımdı” dedi.

LİMİTED ŞİRKET KURULMASI KOLAYLAŞIYOR
Reform paketine yönelik geniş bir değerlendirmede bulunan BASİAD Başkanı işadamı Abdullah Bekki, Anonim ve Limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin açılış onaylarının sadece ticaret sicili müdürlükleri tarafından verileceğini bu aşamada noterlerin devreden çıkmış olacağını belirtirken, Limited şirketlerin kurulmasının da kolaylaşacağını, esas sermayenin yüzde 25’inin ödenmesine yönelik şartın kaldırılacağını, esas sermaye pay bedellerinin şirketin tescilinden itibaren 24 ay içinde ödenmesi imkanının getirileceğini söyledi. Bunların girişimci açısından yatırım ortamının kolaylaştırılmasına yönelik adım olacağı kaydedildi.

İFLAS ERTELEME KALKIYOR
Tasarı ile iflas ertelemenin de tamamen kaldırılarak yeni bir, “kurtarma anlaşması sistemi” geliştirildiği bildirildi. Bekki, sistemin daha önce ticari hayatta kötü niyetli kullanıma açık olduğunu, yeni haliyle bu istismarın ortadan kalkmış olacağını, ancak, geliştirilen sistemin net olarak ortaya konmanın ardından iş dünyasının görüşünün netlik kazanacağını söyledi.

BASİAD’IN ÖNERDİĞİ DEĞİŞİKLİK; ADRESTE YOKLAMA BİTİYOR
Abdullah Bekki, BASİAD olarak önerdikleri bir yeniliğin de pakette yer almasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Adreste yoklama döneminin sona erdiğini aktaran Bekki, “Şirket kuruluşu aşamasında vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen ve her şirketin adresine gidilerek yapılan yoklama yerine risk bazlı yoklama gelecek. Ayırt edilebilir özelliği olmayan taşınır varlıklar için genel tanımlama yolu ile rehin kurulabilecek. KOBİ’lerin sahip olduğu her türlü taşınır ve hak, doğrudan rehin
kapsamına girebilecek. BASİAD olarak önerdiğimiz bir konu idi; yatırım ortamının iyileşmesine katkı yapacaktır” dedi.

İNŞAAT RUHSATINDAKİ İMZA 18’DEN 1’E DÜŞÜYOR
Abdullah Bekki, emlak vergi beyanlarının, belediyelerle tapu idareleri arasında elektronik ortamda paylaşılacağını, Yapı Denetimi Hakkında Kanun’da gerçekleştirilen değişiklikle inşaat ruhsatındaki imza sayısının ise 18’den bire düşürüleceğini açıkladı. Dış ticaretin de kolaylaştırılacağını kaydeden Bekki, sözlerini şöyle sürdürdü;
“İnşaatın tamamlanması sonrasında, iskan almak için üç farklı ekibin gerçekleştirdiği denetimler tek bir denetimde birleştirilecek. Uluslararası iş yapma kolaylığı endeksinde en kötü sırada olduğumuz alandı. Bu konuda BASİAD olarak pek çok görüş bildirdik. Düzenleme özellikle sanayi yapılarında sürece rahatlama getirecektir. Kısaca üretime yönelik yapıların üretim sürecine dahil edilmenin kolaylaşması ve üretim ülkemiz ve bölgemiz menfaatlerine yöneliktir. Dış ticaretin kolaylaştırılması için, antrepo ve geçici depolama hizmet bedelleri tarifeye bağlanacak. Dolaşım ve menşe ispat belgeleri elektronik ortama taşınacak. Yük teslim talimat formu için üst sınır gelecek. Balıkesir gibi ihracat hedefini arttırma yönünde çalışan ve merkezinde Gümrük Müdürlüğü olamayan şehirlerde antrepo kurulma işlemlerinin ve aranan şartların kolaylaştırılması ihracat artışına hizmet edecek ve Balıkesir özelinde Lojistik Köye değer katacaktır. Tasarıya bu konunun da eklenmesi dış ticaret açısından önem arz etmektedir.”

Sosyal Medyada Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir